طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساده گردانى به انگلیسی ساده گردانى یعنی چه

ساده گردانى

simplification

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها