طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سازشکار به انگلیسی سازشکار یعنی چه

سازشکار

compromiser

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها