طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سازش با مقتضیات محیط به انگلیسی سازش با مقتضیات محیط یعنی چه

سازش با مقتضیات محیط

accommodation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها