طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سازماندهى مجدد به انگلیسی سازماندهى مجدد یعنی چه

سازماندهى مجدد

reorganization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها