طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سازمندى به انگلیسی سازمندى یعنی چه

سازمندى

preparedness

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها