معنی و ترجمه کلمه سازگارگر به انگلیسی سازگارگر یعنی چه

سازگارگر

adapter
adaptor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها