طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساعات کار هفته به انگلیسی ساعات کار هفته یعنی چه

ساعات کار هفته

workweek

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها