معنی و ترجمه کلمه ساعتى که زمان ورود و خروج کارمندان را ثبت مى کند به انگلیسی ساعتى که زمان ورود و خروج کارمندان را ثبت مى کند یعنی چه

ساعتى که زمان ورود و خروج کارمندان را ثبت مى کند

time clock

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها