طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساعت دسته کوک به انگلیسی ساعت دسته کوک یعنی چه

ساعت دسته کوک

stem winder
stem winding

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها