طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساغر را نوشیدن و بدیگرى دادن به انگلیسی ساغر را نوشیدن و بدیگرى دادن یعنی چه

ساغر را نوشیدن و بدیگرى دادن

propine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها