طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساقه تمدان به انگلیسی ساقه تمدان یعنی چه

ساقه تمدان

gynophore

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها