طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساقه هاى زیر زمینى ریشه مانند به انگلیسی ساقه هاى زیر زمینى ریشه مانند یعنی چه

ساقه هاى زیر زمینى ریشه مانند

rhizome

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها