طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساقه پیاز مانند گیاه به انگلیسی ساقه پیاز مانند گیاه یعنی چه

ساقه پیاز مانند گیاه

corm

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها