طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساق به انگلیسی ساق یعنی چه

ساق

crura
crus
pedicel
peduncle
stalk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها