طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سالخوردگى به انگلیسی سالخوردگى یعنی چه

سالخوردگى

senectitude
senility
superannuation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها