طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سالم به انگلیسی سالم یعنی چه

سالم

hale
healthful
healthy
intact
lucid
safe
salubrious
sane
scot free
sicker
sound
soundable
valid
well
whole

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها