طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سالنامه به انگلیسی سالنامه یعنی چه

سالنامه

almanac
annals
calendar
yearbook

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها