طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سالن به انگلیسی سالن یعنی چه

سالن

amphitheater
coliseum
gallery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها