طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سال شصتم سلطنت ویکتوریا ملکه انگلیس به انگلیسی سال شصتم سلطنت ویکتوریا ملکه انگلیس یعنی چه

سال شصتم سلطنت ویکتوریا ملکه انگلیس

diamond jubilee

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها