طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سال گذشته به انگلیسی سال گذشته یعنی چه

سال گذشته

yesteryear

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها