طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سامعه اى به انگلیسی سامعه اى یعنی چه

سامعه اى

auditive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها