طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سانسور کردن به انگلیسی سانسور کردن یعنی چه

سانسور کردن

precensor

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها