طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساکن آلمان کردن به انگلیسی ساکن آلمان کردن یعنی چه

ساکن آلمان کردن

teutonize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها