طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساکن بیمارستان به انگلیسی ساکن بیمارستان یعنی چه

ساکن بیمارستان

hospitaler

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها