طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساکن دامنه کوهستان آلپ به انگلیسی ساکن دامنه کوهستان آلپ یعنی چه

ساکن دامنه کوهستان آلپ

subalpine

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها