طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ساکن کردن به انگلیسی ساکن کردن یعنی چه

ساکن کردن

denizen
settle
staticize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها