طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سایشى به انگلیسی سایشى یعنی چه

سایشى

detrital
fricative

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها