طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سایش به انگلیسی سایش یعنی چه

سایش

abrasion
corrasion
erosion
friction
grind
scrub
trituration

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها