طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سایه مانند به انگلیسی سایه مانند یعنی چه

سایه مانند

shadowlike
shadowy

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها