طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبب خسارت شدن به انگلیسی سبب خسارت شدن یعنی چه

سبب خسارت شدن

scathe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها