طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبب و اثر شناسى به انگلیسی سبب و اثر شناسى یعنی چه

سبب و اثر شناسى

etiology

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها