طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبزینه به انگلیسی سبزینه یعنی چه

سبزینه

chlorophyl
chlorophyll

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها