طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبقت گرفتن به انگلیسی سبقت گرفتن یعنی چه

سبقت گرفتن

best
grab
outpoint
precess

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها