طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبقت یا جلو افتادگى از حریق یا رقیب به انگلیسی سبقت یا جلو افتادگى از حریق یا رقیب یعنی چه

سبقت یا جلو افتادگى از حریق یا رقیب

one upmanship

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها