معنی و ترجمه کلمه سبوس مانند به انگلیسی سبوس مانند یعنی چه

سبوس مانند

furfuraceous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها