طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبک بى قاعده و ناموزون موسیقى به انگلیسی سبک بى قاعده و ناموزون موسیقى یعنی چه

سبک بى قاعده و ناموزون موسیقى

baroque

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها