طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبک شمارى سهل گیرى به انگلیسی سبک شمارى سهل گیرى یعنی چه

سبک شمارى سهل گیرى

underestimation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها