طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سبک نگارش مبهم به انگلیسی سبک نگارش مبهم یعنی چه

سبک نگارش مبهم

obscurantism

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها