معنی و ترجمه کلمه سبک و سنگین کردن به انگلیسی سبک و سنگین کردن یعنی چه

سبک و سنگین کردن

trade off

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها