طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ستاد ارتش به انگلیسی ستاد ارتش یعنی چه

ستاد ارتش

general staff
staff
staves

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها