طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ستاره اى که نور آن چند روزى زیاد شده و دوباره کم شود به انگلیسی ستاره اى که نور آن چند روزى زیاد شده و دوباره کم شود یعنی چه

ستاره اى که نور آن چند روزى زیاد شده و دوباره کم شود

nova

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها