طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ستاره شناس به انگلیسی ستاره شناس یعنی چه

ستاره شناس

astrologer
astronomer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها