طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ستاره قطبى به انگلیسی ستاره قطبى یعنی چه

ستاره قطبى

loadstar
lodestar
north star
polaris
polestar

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها