معنی و ترجمه کلمه ستایش اغراق آمیز به انگلیسی ستایش اغراق آمیز یعنی چه

ستایش اغراق آمیز

apotheosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها