معنی و ترجمه کلمه ستایش و استقبال به انگلیسی ستایش و استقبال یعنی چه

ستایش و استقبال

ovation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها