طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه سترونى به انگلیسی سترونى یعنی چه

سترونى

sterility
sterilization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها