طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ستم پیشه به انگلیسی ستم پیشه یعنی چه

ستم پیشه

oppressive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها