معنی و ترجمه کلمه سخاوت به انگلیسی سخاوت یعنی چه

سخاوت

bounty
generosity
largess
liberality

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها