معنی و ترجمه کلمه سرود دسته جمعى به انگلیسی سرود دسته جمعى یعنی چه

سرود دسته جمعى

processional

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها