معنی و ترجمه کلمه سروکیسه کردن به انگلیسی سروکیسه کردن یعنی چه

سروکیسه کردن

fleece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها